Aktion Deutschland Hilft yardım organizasyonlarıZentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V.

Görevi ve hedefleri

Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V. (ZWST), 1956'den beri Serbest Sosyal Yardım Federal Çalışma Grubu'nun (BAGFW) üyesidir, tüm sosyal yardım alanında Yahudi eyalet birliklerini ve mahalli idareleri temsil etmektedir. Almanya'daki Yahudi sosyal yardım birliğini teşkil eder ve üst düzey organizasyonudur.ZWST genel ve özel Yahudi menfaatlerinin sosyal çalışma alanındaki kanun çıkarma ve yönetim hususunda algılanmasıyla yetkilidir. Üyelerinin sosyal sorunlarını ele alır ve yetkili eyalet birlikleri ve mahalli idarelerle işbirliği halinde gerekli sosyal kurumları destekler. Bunun dışında ZWST, tüm Yahudi sosyal yardımı alanlarında özel girişimleri ve gönüllü çalışmayı desteklemektedir. 

Geçmiş

Ciddi anlamda gelişim gösteren bir Yahudi topluluğunun çeşitli sosyal kurumlarını koordine etmek için dernek 1917'de "Alman Yahudilerin Merkezi Sosyal yardım birimi" olarak kuruldu. Nasyonal sosyalizmin hakimiyeti altında ZWST 1939'da zorla dağıtıldı. 1951 yılında dernek ilk etapta Holocaust mağdurlarının sıkıntısını dindirmek için bugünkü adı altında kuruldu. ZWST çalışmasına harfi harfine "tek kişilik işletme" olarak başladı. Günümüzde yaklaşık 100 çalışan sosyal yardım derneğinin değişmez personeline dahildir. Sosyal çalışma ve gençlik çalışması alanında çok sayıda gönüllü aktif bunun arasındadır. 

Entegrasyon

Eski Sovyetler Birliği ülkelerinden Yahudi göçmenlerin göçü sonucunda ZWST'nin tüm alanları, yönetim ve her bir bölüm yeni vazifelerle görevlendirilmiş olarak görülmektedir. 90'lı yılların başlangıcında yeni eyaletlerde ve Berlin'de yeni şubeler ve entegrasyon merkezleri kuruldu.

Görev alanları

Bu organizasyonel yapı kapsamında ZWST aşağıda belirtilen görevleri amaç edinmektedir:

 • Sosyal hizmet çalışanlarının eğitimi ve hizmet içi eğitimi
 • Göçmen danışmanlığı, bölgesel entegrasyon ve oryantasyon seminerleri
 • Farklı alanlarda profesyonel fahri görevin teşviki
 • Yaşlıların istirahati ve yaşlıların seyahati
 • Engelli Yahudilerin ve ailelerinin entegrasyonu
 • Holocaust mağdurları için teklifler
 • Çocuklar ve gençler için tatil boş zamanları ve eğitim seyahatleri
 • Genç yöneticilerinin ve danışmanlarının eğitimi ve ilerleme eğitimi
 • Yahudi mahalli idarelerinde doğrudan danışmanlık ve ilgilenme
 • Yahudi geleneğinin, dininin ve kültürünün aktif olarak kazandırılması
 • Antisemitizme ve yabancı düşmanlığına karşı projeler

Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V.
Hebelstraße 6
60318 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69/94 43 71-0
Fax: +49 69/49 48 17
E-Mail: zentrale@zwst.org
Internet: www.zwst.org