Aktion Deutschland Hilft yardım organizasyonlarıHelpAge Almanya

HelpAge Almanya yaşlı insanların sosyal, ekonomik ve kültürel haklarını destekler. Bu husus daha da önem kazanmaktadır, çünkü bu yüzyılın ortasında dünya çapında ilk kez gençlerden çok yaşlı insanlar olacaktır. HelpAge tarafından desteklenen projelerin amacı yaşlı insanlara kabul görme, finansal güvence, refah ve erdemli bir hayat imkanı sunmayı amaçlamaktadır. HelpAge Almanya, 80 üye organizasyonla ve yaklaşık 200 partnerle dünya çapında 40'ı aşkın ülkede çalışan dünya çapında faal HelpAge International (www.helpage.org) ağının üyesidir.

Yaşlı insanlar felaketlerde görülmez

Dünya genelinde özellikle yaşlı insanlar felaketlerden etkilenir. Yaşlılar daha az hareket edebilir, bedenen zayıftır, büyük sağlık sorunları vardır ve yardım önlemlerinde genellikle gözden kaçırılır. Çoğu uluslararası dağıtıcı felaketlerde çocuklar ve kadınlar için yardıma odaklanır. Dünya çapında yaşlı insanların %60'ının felaketlerin özellikle vurduğu kırsal bölgelerde yaşadığı düşünüldüğünde bu durum son derece kötü görünmektedir. 

Kazazedeler için acil yardım

Felaketlerde öncelikle mağdur insanların hayatta kalması söz konusudur. HelpAge burada uluslararası ağ ve partnerleri ile yerinde yardım ediyor. Yardım yaşlı insanların ihtiyaçlarına özellikle önem vermektedir, ancak aileleri de kapsamaktadır. Özellikle çocuklara yardım edilir, çünkü çocuklar genellikle yaşlılar tarafından bakılmaktadır. HelpAge, yardım organizasyonlarının ve bölgesel yönetimlerin yaşlı insanları yardım önlemlerine dahil etmesi için yerinde görev alır. Bunun dışında HelpAge yaşlı insanların felaketlerde ve felaketlerden sonra aktif olarak kararlara dahil edilebilmesini sağlar. 

Yardım malzemeleri ve tekrar yapılanma

HelpAge yardım malzemelerinin yaşlı ve zayıf insanlara özel olarak dağıtılmasını sağlamaktadır, çünkü bu insanlar gençlere ve güçlülere karşı söz geçirememektedir. Bu malzemeler yaşlı insanların özel ihtiyaçlarına uyarlanmıştır, örneğin özel beslenme alışkanlıklarının dikkate alınması. Sağlıkla ilgili bakım için de özel ekipler tarafından ilaçlar ve tekerlekli sandalye gibi yardımcı gereçler sağlanır ve bu arada örneğin diyabet gibi kronik hastalıklar da dikkate alınır. Yaşlı insanlar bir deprem veya bir sel felaketiyle genellikle bir hayat boyu çalıştıkları her şeyi kaybetmektedir. Bu nedenle HelpAge travmayı atlatmak ve yeni bir düzen kurmak için hem psikososyal hem de finansal destek sağlar.

Yaşlı insanların felaket önlemine dahil edilmesi

Felaketlerin önlenmesi daha büyük önem kazanmaktadır. Yaşlı insanların öngörüsü ve felaketlerde doğru tutum hakkındaki bilgisinden şimdiye kadar neredeyse hiç dikkate alınmamaktadır. Yaşlı insanlar sadece kazazede değildir, aynı zamanda felaketlerin ve krizlerin üstesinden gelinmesi için önemli faydalar sağlayabilir. HelpAge projelerinde bunu aktif olarak teşvik etmeye çalışmaktadır. Felaket yönetimi için yerel eylem planlarının geliştirilmesinde örneğin yaşlı insanların özel bilgileri ve ihtiyaçları bilhassa dikkate alınır.

HelpAge Deutschland e.V.
Alte Synagogenstr. 2
49078 Osnabrück
Tel.: +49 541-5805404
Fax: +49 541-58054066
E-Mail: info(at)helpage.de
Internet: www.helpage.de