Yardim kurumlarindan olusan bir ittifakFriends of Waldorf Education - Emergency Pedagogy Division (Waldorf Eğitim Dostları – Acil Pedagoji Bölümü)

Savaş ve felaketlerden etkilenen bölgelerde acil yardım eğitim travma terapisi
Her yıl milyonlarca çocuk ve genç, travmatik deneyimler ile karşı karşıya kalır. Hemen hemen hepsi herhangi bir dış yardım olmadan bu deneyim ve anıları ile bir şekilde başa çıkmak zorundadır. Dolayısıyla başarıyla tedavi edilmeyen travmatik deneyimlerin, gelecek yıllar boyunca halen bireyleri etkilediği ve çocuk ve gençlerin daha sonra, gelişimlerini sürekli bir şekilde engelleyen ciddi belirtilerden muzdarip olduğu bilinmektedir.

Friends of Waldorf Education'ın acil yardım eğitimi, savaş ve felaketlerden etkilenen bölgelerde travmaya uğrayan çocuklara ve gençlere yardım etmek için çabalamaktadır. Eğitim önlemleri uygulayarak, onları denemek ve çocuk ve gençlerin yaşadığı post travmatik stres bozukluğu azaltmak veya ortadan kaldırmak için onların travmatik deneyimleri ile çalışmalarına yardımcı olur. Dolaysıyla, doğal afetler veya askeri çatışmalar sonrasında acı çekmiş etkilenmiş kişilerin psiko sosyal istikrarı, örgütün merkezinde duruyor. Acil yardım eğitimi kavramı Waldorf eğitim yöntemleri ve ilgili tedavi formlarına dayanmaktadır. Bu yöntemler, deneysel tedavi ve sirk eğitimi, plastik-tedavi edici tasarım, boyama ve çizim terapisi ve diğer birçok şeyi içerir.

Acil müdahale eğitimi, çocuk ve gençlerin uzun vadede istikrarı için sürdürülebilir yapılar oluşturmada başarılı olmak için, normalde son iki hafta içinde, acil eğitim önlemlerinin uygulanmasında eğitilmiş yerel uzmanların entegrasyonu içerir. Bu gelişmiş eğitim, bireysel yöntemlerin daha sonra özfarkındalık durumları sırasında canlanabilmesi için, pratik egzersizler ile desteklenen teorik unsurlardan oluşur.

Acil yardım eğitiminin ek bir temel unsuru, aile ile yapılan çalışmadır. Sıkça onlar da aynı şekilde, savaş durumunda veya doğal felaketlerin etkileri gibi kendilerine dayatılan insan şiddet etkisiyle travma yaşadıkları görülmektedir. Psiko eğitim sayesinde, deneyimleri hakkında eğitimli uzmanlarla konuşma imkanı da sağlanmaktadır. Dahası, danışma seansları ayrıca travmatik deneyimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan, çocukların davranış değişiklikleri için anlayış yaratma hedefine sahiptir ve ebeveynlerin kendileri de travmatik durumları yaşadıktan sonra çaresiz hissettikleri için bununla başa çıkmak konusunda mümkün seçenekleri işaret edebilir.

2006 yılından bu yana acil yardım eğitimi

Beyrut, Lübnan'da bir mülteci kampında savaş nedeniyle travma geçirmiş çocuk ve gençler ile karşılaştıktan sonra, dernek 2006 yılında acil yardım eğitimi için kapsamlı bir konsept geliştirdi. Bir yandan insanlar tarafından başvurulan şiddet, diğer yandan da Lübnan'daki savaş nedeniyle ciddi bir şekilde travmaya uğrayan mülteciler, Friends of Waldorf Education'ın ilk pilot projesini doğurdu. Bunu yaparken, acil eğitim, proje tanıtım ve uluslar arası gönüllü hizmetleri dışında, derneğin çalışma kapsamında bir başka önemli nokta haline dönüştü. Bu ilk projeden beri, Çin, Gazze, Endonezya, Haiti, Kırgızistan ve Japonya'daki gibi savaş ve felaketlerden mağdur olmuş bölgelerde çok sayıda kriz müdahale operasyonları olmuştur.

Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.
Neisser Str. 10
76139 Karlsruhe
Tel.: 0721/3548 06-144
Fax: 0721/3548 06-180
E-Mail: notfallpaedagogik(at)freunde-waldorf.de
Internet: www.freunde-waldorf.de/notfallpaedagogik.html