Aktion Deutschland Hilft yardım organizasyonlarıDEMIRA, Deutsche Minenräumer e.V.

DEMIRA e.V. insancıl, kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşudur, siyasi açıdan bağımsız ve dünya görüşü itibariyle tarafsızdır, eski savaş bölgelerindeki insanlara ırkından, cinsiyetinden, dininden ve siyasi düşüncesinden bağımsız olarak yardım etmek için 1996'da kurulmuştur. İnsancıl amaçla mayın temizleme, savaş araçlarını ortadan kaldırma ve tıbbi acil yardım yaparak DEMIRA yaklaşık yirmi yıldan beri mağdur halka daha iyi bir gelecek sağlamaya yardımcı oluyor.

Kriz ve felaket durumunda hızlı ve bürokrasiden bağımsız olarak yardım seferber edebilmek için DEMIRA Afrika, Avrupa ve Asya'da birçok ülke bürosuyla iletişim kurmaktadır. Dünya çapındaki görev tecrübemiz Angola, Bosna, Pakistan, Haiti, Libya veya Sri Lanka gibi ortalama 16'nın üzerinde ülkeye uzanmaktadır.

"Her şeyi başından itibaren mağdur insanlarla birlikte planlıyor ve gerçekleştiriyoruz."

Emergency Response Unit (ERU) - İlkyardımda her saat değerlidir

DEMIRA Emergency Response Unit savaş ve felaket bölgesindeki insanlara kısa süre içerisinde tıbbi acil yardım ve felaket yardımıyla destek olmak için 2004 yılında kurulan güçlü bir hızlı görev ekibidir.

Emergency Response Unit ekibi tecrübeli doktorlardan (özellikle operatörler, çocuk doktorları ve jinekologlar), görev esnasında bölgede bulunan tıbbi personel ile birlikte çalışan kurtarma asistanları ile teknisyen ve lojistikçilerden meydana gelmektedir.

Mayın ve savaş aracı temizleme – Savaş sona erdiğinde…

Savaş veya silahlı bir çatışma uzun zaman önce sona erse bile insanların sıkıntıları devam eder: Mayınlı arazilerde tarım mümkün değildir, önemli yollardan geçilemez, sağlamlaştırılmamış yollardan her geçiş hayati tehlike arz eder. Mağdur olanlar çoğunlukla ilgisi olmayanlardır: Tarlalarındaki çiftçiler, oyun oynayan çocuklar veya su getiren kadınlar. Mayınlar insanları mağdur ve yerinden etmektedir: Mayınlı arazilere geri dönüş mümkün olmadığından çokları daimi olarak vatanlarını terk etmek zorundadır.

İnsanların acılarını dindirmek ve onlara yardımcı olmak için, güvenli bir hayat sürmek için DEMIRA savaş araçlarının temizlenmesini görev edindi. İnsancıl mayın temizleme altında mayınların ve patlamamış mayınlar ile askeri patlayıcıların %100 bölge güvenliği iddiasıyla aranması, bulunması ve imha edilmesi anlaşılmaktadır. İnsancıl mayın temizlemenin amacı daha önce mayınlanan arazinin tehlikesiz kullanılmasını mümkün hale getirmektedir. Ancak bu temel güvenlik önlemleri yardım konvoylarının ve tıbbi görev ekiplerinin ilgili halka ulaşmasına izin verir. Ayrıca savaş araçlarının temizlenmesinde yerel ekipleri eğitiyoruz ve bununla birlikte kendi ayaklarının üzerinde durmaları için kalıcı yardım sağlıyoruz.

Logo DEMIRA, Deutsche Minenraeumer, e.V.

DEMIRA, Deutsche Minenraeumer e.V.
Hartmannstrasse 8
D-80333 München
Tel.: +49 89/29165620
Fax: +49 89/29165617
E-Mail: demira(at)demira.org
Internet: www.demira.org