Arbeiterwohlfahrt
© Aktion Deutschland Hilft/Trappe

Yardim kurumlarindan olusan bir ittifakArbeiterwohlfahrt International

Arbeiterwohlfahrt International ( Uluslararası İşçi Refah Örgütü), Workers Welfare Organisation Arbeiterwohlfahrt'ın (İşçi Refah Örgütü) profesyonel derneği olarak 1998 yılında kuruldu. 2005 yılında Arbeiterwohlfahrt International ayrıca Arbeiterwohlfahrt'tan gelen kalkınma işbirliği projelerini devraldı.

Dernek, bugün Asya ve Latin Amerika'daki yerel kuruluşlarla ortaklık içinde çalışır. Bu bağlamda Arbeiterwohlfahrt International 90 yıllık geçmişi ile, çeşitli sosyal tesisleri ve siyasi lobicilik çalışmaları, Almanya'nın en önemli refah kuruluşlarından biri olan Arbeiterwohlfahrt'ın uzmanlığına dayanır.

Arbeiterwohlfahrt International profesyonel derneği, birçok Arbeiterwohlfahrt yapılarının çeşitli uluslararası faaliyetlerin bir araya getirir ve bağlar ve yaklaşık 400.000 Arbeiterwohlfahrt üyesi için önemli bir gelişme politikası başlatıcısı ve iletişim ortağıdır.

Afet durumlarında insani yardım diğer bir önemli odak noktasıdır. Acil yardım sadece, uzun yıllar devam eden profesyonel ortağı örgütler, yardımın güvenilir bir şekilde iletilmesini temin edebildiği yerlere verilir.

Acil insani yardım örnekleri!

  • 2008 yılında Küba'da Kasırga
  • 2007 yılında Peru'da Deprem
  • 2007 yılında Meksika'da Sel
  • 2007 yılında Kuzey Hindistan'da Sel

Logo Arbeiterwohlfahrt International

AWO International e.V.
Heinrich-Albertz-Haus
Blücherstr. 62/63
10961 Berlin
Telefon: +49 30 - 25 292 364
Telefax: +49 30 - 25 292 571
E-Mail: mail(at)awointernational.de
Internet: www.awointernational.de