Üyeler için kabul kriterleri

Aktion Deutschland Hilft, fonlar için tek bir istek amacıyla bir ittifak olarak kurulmuştur. İttifak aşağıdaki kabul kriterlerini* yerine getiren tüm kuruluşlara açıktır ve merkezleri Almanya'da olan hayırsever kuruluşlar şu koşulları yerine getirdiği takdirde üye olabilir:

 • Aaktif olarak, beş yılı aşkın süre boyunca yurt dışında insani yardım sağlamak,
 • finansman tedbirlere ilişkin ulusal düzeyde kararlardan şahsen sorumlu olup, gerçek ve hesabi yönetim ve raporlama sağlamak,
 • "Almanya Yardım Koalisyonu" tarafından belirlenen ilkeleri, özellikle kontrol için düzenlemeleri kabul etmek,
 • "VENRO" davranış kodunu korumaya, sözcükler ve resimlerle, doğrudan ve somut reklam yapmak için kendilerini zorunlu kılmaya hazır olmak,
 • yardım sağlamak için aşağıdaki standartlara ve anlaşmaları korumak için kendilerini zorunlu kılmak:
 • "Kızılhaç (Das Rote Kreuz) ve Kızılay ve afet yardım için sivil toplum kuruluşlarının uluslararası hareketi davranış kurallarını" korumak,
 • "yurtdışında Alman yardımı 12 temel kurallarını" korumak ve
 • İnsani Yardım Koordinasyon komitesinin "İnsani yardım kriterleri ve şahsi katılımı",
 • "Sphere Projesi" (www.sphereproject.org) 
 • Ve "NGDO-Charter” (NGDO Şartı) (Avrupa Birliği Kalkınma ve İnsani Yardım STK'lerinin Temel İlkeleri, (/ www.oneworld.org/liason/pubs/chart_gb.htm)
 • Ve "Guidlines for drug Donations“ (İlaç Bağışı için Kılavuz) (Pub. DSÖ, Caritas Internationalis, ICRC v. d.; gözden geçirilmiş baskı 1999) desteklemek,
 • "Leitlinien für Gerätespenden“ (Cihaz Bağışları için Kılavuz) (Stuttgart 1998 Pub. fakt / Fördergeselischaft für Angepasste Techniken, in Deutschland Evangelisches Missionswerk, Misereor) uymak,
 • "Nachhaltigkeit der Humanitären Hilfe “ (İnsani Yardım Sürdürülebilirliği) (VENRO çalışma kağıdı No 8, Eylül 1999)
 • ya da "Koordinierungsausschuss Humanitäre Hilfe” (İnsani Yardım Koordinasyon Komitesi) veya "Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege" (Serbest Refah Bakımı Federal Çalışma Birliği) üyesi olmak,
 • uluslararası şemsiye örgütlere bağış sağlanması yükümlü olmamak ve
 • devlet ve BM örgütlerinden bağımsız sivil toplum örgütü olmak ve BM veya toplum kuruluşları teşvik amacı olmamak.

Daha önce olduğu gibi, Almanya Yardım Koalisyonunun amacı insani yardım için tüm ilgili Alman yardım kuruluşları için tek bir bağış hesabı kurulmasıdır.

*) Üye kuruluşlar arasında geçerli bir istisna, özel bir kuruluş olarak kabul kriterlerini yerine getirmemiş Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband'dır. Bununla birlikte, Paritätischen Wohlfahrtsverband üyesi olan küçük kuruluşlar, Almanya Yardım Koalisyonu ile katılımı etkindir.