Müdahale Durumu - Nasıl Yardım EdiyoruzMüdahale Durumu - Nasıl Yardım Ediyoruz

Almanya'da "müdahale", itfaiyenin, polisin ve kurtarma servisinin acil durumlarda hareket geçmesi olarak anlaşılır. Başka ülkelerdeki insanlar doğal afetler, salgınlar ya da şiddetli çatışmalar nedeniyle zor durumda kaldığında, yardım organizasyonları müdahale eder. Özellikle yerel aktörler felaket durumuyla baş edemediği zaman En önemli hedef hayat kurtarmak ve insanların acılarını hafifletmektir.


Saygın yardım organizasyonlarının birliği olan Aktion Deutschland Hilft, 2001 yılından bu yana felaketlerden sonra etkili yardım sağlıyor. Böylece felaket bölgesindeki insanlara yardım etmek için birlik üyelerinin güçlü yanları ve deneyimleri birleştiriliyor, sinerjiler kullanılıyor ve kesişmeler ve ikmal boşlukları engelleniyor.

Aktion Deutschland Hilft müdahale durumu çağrısı yaptığında, hem Almanya, hem de felaket bölgesinde tam müdahale gerekir. Aşağıda, birlik ofisinde ve felaket bölgesinde Aktion Deutschland Hilft'in sloganına uymak için hangi adımların gerekli olduğunu öğrenebilirsiniz: Birlikte daha hızlı yardım.

Almanya'da Tam Müdahale


1. Alarm Aşaması

Birlik ofisine felaket haberleri geldiği anda, üye organizasyonlarla birlikte gecikmeksizin felaketin büyüklüğü tahmin edilir.

2. Müdahale Durumunun İlanı

Felaketlerin değerlendirmesinde birçok faktör rol oynar: Felaketin büyüklüğünün ve mağdurların kendi kendine yardım etme olanaklarının yanında, uluslararası yardım organizasyonlarının faaliyet gösterebilmesi için söz konusu ülkenin hükûmetinden bir yardım talebinin gelmiş olması gerekir. Eğer böyle bir talep yoksa, ülkede yardım önlemlerini uygulamak hayli zorlaşır.

3. Bağış Çağrısı

Ağır felaketlerde Aktion Deutschland Hilft'in 24 üye organizasyonu ortak bir bağış çağrısıyla kamuoyuna yönelir. Tüm birlik üyeleri bu andan itibaren Sosyal Yardım Bankası'ndaki 10 20 30 numaralı bağış hesabına felaketin kurbanlarına yardım çağrısı yapar.

4. Felaket Fonları


Büyük felaketlerde her dakika önemlidir. Aktion Deutschland Hilft, üye organizasyonların doğrudan yardım önlemleri alabilmesi için bir felaket fonuna sahiptir. Üye organizasyonlar bu para sayesinde, finansman konusunu düşünmeden, insani bir felaketten sonra hemen akut acil yardım için ilk önlemleri alabilir.

5. Koordinasyon Önlemleri

Bağışlar ve felaket fonundan gelen kaynaklar, belirli bir dağılım anahtarına göre, söz konusu ülkede faaliyet gösteren üye organizasyonlara dağıtılır. Bu anahtar organizasyonların kapasitelerine göre belirlenir. Birlik organizasyonları telekonferanslarla yardım önlemleri, yıkımın kapsamı ve müdahale bölgesinin olası coğrafi özellikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunur ve koordine olurlar.

6. Halkla İlişkiler

Birlik ofisi, mümkün olan en iyi yardımı sağlayabilmek için paralel olarak daha fazla bağış elde edilmesi için çalışır. Kamuoyu insanların acıları hakkında ne kadar bilgi sahibi olursa, kurbanlara verilen destek o kadar artar.

7. Son İnceleme ve Değerlendirme

Etkili yardımın güvenceye alınması için yapılan işlerin eleştirel son incelemesi önemli bir adımdır. Çünkü ancak bu şekilde yardıma katılan herkesin hatalarından ders çıkarması ve daha sonraki acil yardım müdahalelerinin daha tutarlı olarak yapılabilmesi sağlanır.  Kalite standartlarına uyulup uyulmadığı, bağımsız, harici eksperler tarafından kontrol edilir.

Felaket Bölgesinde Tam Müdahale

1. Yerinde Alınan İlk Yardım Önlemleri

Aktion Deutschland Hilft'in birlik üyeleri dünyanın birçok ülkesinde uzun vadeli projeler yürütüyor ve buralarda yerel halkla yakın işbirliği  yapıyor. Bir felaketin ardından anında önlemler almaya başlayanlar çoğunlukla yerel yardımcılar oluyor.

2. Birlik Üyeleriyle Koordinasyon

Bölgedeki yardımcılar ilgili yardım organizasyonuna gerekli yardım önlemleri hakkında bilgi veriyor. Bu bilgiler daha sonra günlük olarak yapılan telekonferanslarla Aktion Deutschland Hilft'in diğer birlik üyelerine aktırılıyor. Bu koordinasyon sayesinde ikmal sıkıntıları ve çifte yardımlar önleniyor.

3. Yardım Uçakları ve Tıbbi Bakım Başlıyor

İhtiyaç duyulan yardım malzemeleri ilgili bölgede temin edilemiyorsa, felaket yaşandıktan sadece 24 sonra ilk yardım uçağı kaldırılabiliyor. Buna, yerel pazarlarda satılmayan yardım ürünleri yükleniyor. İlk yardım malzemelerinin teslimatına paralel olarak ilk Alman acil yardım uzmanları da felaket bölgesine doğru yola çıkıyor. Bu arada yerel doktorlar kurbanlara ilk tıbbi bakımı yapıyor.

4. Yardım Malzemelerinin Dağıtımı


İlk yardım malzemeleri birlik organizasyonlarının yerel çalışanları tarafından mağdurlara dağıtılıyor, bunların arasında çadırlar, battaniyeler ve gıda maddeleri bulunuyor. Sonraki günlerde dağıtım, Almanya'dan gelen yardım paketleriyle güçlendiriliyor. İçeriği insanların ihtiyaçlarına göre düzenleniyor.

5. Tıbbi Bakım ve Salgınların Önlenmesi

Felaketten sonraki ilk haftanın sonuna kadar her şeyden önemlisi, temiz su ikmalini ve hijyeni iyileştirmektir. Mobil doktor ekipleri ayrıca mağdurların sürdürülebilir tıbbi tedavisiyle ilgilenir.

6. İnsan Onuruna Uygun Koşulların Sağlanması

Üye organizasyonlar felaketten bir ay sonra daha yoğun olarak yaşam koşullarının daha fazla iyileştirilmesi için çaba gösterir: Buna örneğin sabit acil durum barınaklarının, geçici okulların ve hasta servislerinin inşası dahildir.

7. Yeniden İnşa ve Rehabilitasyon

Son olarak kalıcı yeniden inşa, örneğin depreme ve fırtınaya dayanıklı evlerin inşasıyla teşvik edilir. Mikro krediler insanların felaketten sonra maddi olarak da yeni bir başlangıç yapmasına yardım eder. Gerekirse, mağdurların yaşadıkları korkunç olayları psikolojik olarak atlatmasını sağlayan rehabilitasyon önlemleri uygulanır.

Deprem, tsunami ya da hortum gibi büyük felaketlerden sonra her dakika ve saniye önemlidir. Koordinasyon ve hız, insan hayatlarını kurtarmak ve acıları önlemek için belirleyici faktörlerdir.

Bağışlarınız nasıl kullanılır:

  • 9 Euro, 1.000 su temizleme tableti almaya ve binlerce insana yaklaşık 5.000 litre temiz su sağlamaya yeter.
  • 40 Euro, sığınmacı bir ailenin bir ay boyunca en acil ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar.
  • 300 Euro, örneğin Sudan'daki bir sığınmacı kampında yaşayan 80 çocuk için ders malzemesiyle birlikte mobil bir okulun fiyatıdır.


Yaptığınız bağışlar kriz bölgelerindeki insanlara gıda, temiz içme suyu ve zor durumda bir çıkış yolu sunar. Lütfen bugün yardım edin – Bağış yapın!