HakkımızdaKısa portre

Almanya'nın Yardım Koalisyonu Aktion Deutschland hilft, yurtdışında büyük felaketler ve acil olaylar durumunda hızlı ve etkili yardım sağlayabilen Alman yardım kuruluşlarının bir birliğidir.

Önceki başarılı işlerini optimize etmek için, katılımcı örgütlerin yurtdışında birçok yıllık insani yardım deneyimlerini bir araya getirir.

İstisnai durumlarda, Aktion Deutschland Hilft yurtta da aktiftir. Kendi bilgi ve özel yeteneklerini bütünleştirme fikri, ve verimli bir şekilde yardım yollarını toplamaktaki karşılıklı uzantı aracılığıyla, bu ortak kampanyanın daimi bağımsız girişimcilerini birleştiriyor. Hizmetlerde çakışma ve eksiklikler bu şekilde zaten yardım kampanyalarının ön planında önlenebilir.

Yurtdışında bir felaketin akut evresinde, Aktion Deutschland Hilft fonlar için ortak bir başvuru ile halka döner. Aktion Deutschland Hilft, Bank für Sozialwirtschaft'ta hesap numarası 102030 altında görünen fonlar için başvuru da bulunur. Üye kuruluşların mevcut idari yapıları ve kapasiteleri maliyetleri düşürmek ve yardım için toplanan bağışların doğrudan mümkün olan en yüksek payı kullanmak için yardımcı olur.

Bağış paralarının dağılımı bahsedilen katılımcı yardım kuruluşlarının kapasite ve kapasite profilini hesaba katan bir anahtar üzerinden gerçekleşir.

Almanya Yardım Koalisyonu tarafından uygulanacak olan bu sistemin başarılı örnekleri İngiltere ve İsviçre'de mevcuttur. Afet Acil Durum Komitesi ve İsviçre Glückskette büyük felaketlere karşı karşıya kalındığında, birleşik bir yaklaşımın yardımcıların çalışmalarını kolaylaştırdığını doğrulamaktadır.

Bir afetin ardından oluşan acil dönemlerde bağıs toplanması için Aktion Deutschland Hilft’in kurucuları kamuya beraberce sesini duyuruyor.
Aktion Deutschland Hilft bağış cağrılarında 102030 numaralı bağış banka hesab numarasını ve bağışın “Bank für Sozialwirtschaft” bankasına yatırılmasını belirtir.
Var olan idare biçimi ve üye olan kurumlarının kapasiteleri masrafları alçaltıp bağışların çoğu kısmını direk yardıma çevirmeye destek olur.
Bağışların dağıtım şekli her katılan yardım kurumunun verimliliğine bağlıdır.
Aktion Deutschland Hilft’in kurucularının kullandığı bu yöntem Büyük Britanya ve Isviçrede başarılı örneklerle gözlemnenmiştir.
“Disaster Emergency Committee” ve “Schweizer Glückskette” beraber yola çıkmanın afetler ve acil durumlarda yardım calişmalarını kolaylaştırdığının bir belgesi.