Aufgaben und Umsetzung
© Aktion Deutschland Hilft/Tim Freccia

HakkımızdaGörevler ve gerçekleştirilmesi

Aufgaben und UmsetzungSon yıllarda insani yardım kuruluşları yurt dışında insani acil ve afet durumlarıyla başa çıkmak konusunda artan zorluklarla karşı karşıya gelmiştir.

Örnek olarak, Balkanlar'daki savaş, Pakistan ve Endonezya'da korkunç deprem ya da Güneydoğu Asya ve çevresinde tekrarlanan sel felaketleri verilebilir. Alman yardım örgütleri artan sayıda ve boyuttaki krizlerde etkin olmuş ve her zamankinden daha fazla yardım sağlamıştır.

Dünya çapındaki yardım örgütleri, insani desteği giderek artan bir şekilde koordine etmek zorundadır: olay yerindeki ortaklar, hükümetler ve uluslararası kurumlar ile ve her şeyden önce kendi aralarında. Ancak bu şekilde yerinden olan mültecilerin ve sınır ötesi felaketlerden kurtulanların acıları azaltılabilir.

Almanya Yardım Koalisyonu tarafından uygulanacak olan bu sistemin başarılı örnekleri İngiltere ve İsviçre'de mevcuttur. Afet Acil Durum Komitesi ve İsviçre Glückskette büyük felaketlere karşı karşıya kalındığında, birleşik bir yaklaşımın yardımcıların çalışmalarını kolaylaştırdığını doğrulamaktadır.

Aktion Deutschland Hilft yıllarca yurtdışında insani yardım sağlayan örgütlerin deneyim ve uzmanlığını tek bir çatı altında birleştiriyor. Tüm üyelerin kendinlerine has güçlü yönleri vardır ve birkaç yıl içinde çeşitli ülkelerdeki ortaklarla iletişim kurmuşlardır.

Almanya Yardım Koalisyonu üyeleri, ihtiyaca göre etkin yardım projeleri gerçekleştirmek için uzman yetkinlik ve deneyim sağlar. Bireysel üyelerin çeşitli uzmanlık ve yetenekleri savaş ve çatışma, açlık, deprem, sel ve diğer afetler durumunda kullanılmak üzere toplanmıştır. Üye kuruluşlar afetler ile mücadelede her gün güncel bilgi alışverişi yapar ve ayrıca ek eylem hakkında önceden anlaşırlar.

Sadece böyle mültecilerin, çok şiddetli ve sınırları aşan afetler yüzünden yurdundan sürülenlerin ve sağ kalanların acıları dindirilebilir. Ve böylece Aktion Deutschland Hilft´te yurtdışında yaşanan şiddetli afetler yüzünden yardıma muhtaç kalan insanlara çabuk ve gerekli yardımı sunmayı kendine görev edinmiştir. Onların çaresizliklerini ve sıkıntılarını beraberce etkili bir şekilde hafifletmek, geçim koşullarını sağlamak ve uzun vadeli olmasını temin etmek görevidir.İstisnalarda Aktion Deutschland Hilft yurtiçindede yardımlarını sunuyor.Aktion Deutschland Hilft uluslararası insancıl yardımla uğraşan kurumların tecrübelerini ve yetkilerini bir çatı altına topluyor.Tüm üyelerin kendilerine öz kuvvetleri vardır ve farklı devletlerde bulunan ortaklarınla ilişkilerini seneler geçtikce geliştirdiler.Aktion Deutschland Hilft´in ittifak ortakları kendi dallarındakı yetkilerini ve tecrübelerini gerekli ve effektiv yardım projelerini gerçekleştirebilmek için birleştiriyorlar.Üyeleri farklı bilgilerini ve yeteneklerini savaş ve çatışma anında, kıtlık, deprem, su baskını ve başka afetlerde sunulabilmek için birleştiriliyorlar.Operasyon anında üye olan kurumlar her gün güncel konular hakkında birbirilerine danışıp ileri dönük çalışmalarını beraberce kararlaştırıyorlar. Aktion Deutschland Hilft üyeleri operasyonlar için toplanan paraların nasıl ve nerelere kullanıldığı hakkında yardımcı olabilmek için beraberce kamu önüne çıkıp durumu aydınlatıyorlar.Yardım cağrılarında birtane banka hesap numarası ve tüm üyelerin hizmetlerini özetleyen bir belge bulunması yardımı kolaylaştırıp ayrica geniş kapsamlı bilgiler sunulmasına yol açiyor.Aktion Deutschland Hilft´in calışma usulü böylece anketlerine katılan bağısta bulunanların istek ve arzularına uyuyor.Tüm ittifak üyeleri beraber bir standart içinde ve yurtiçi gibi uluslararasıda acil yardımlarda bir kalite sigorta ilkesi altında calışmayı üstlenmişlerdir.Bu normlar ve sözleşmeler avrupa birliğinin ve birleşmiş milletlerin dış işleri bakanlığı tarafından onaylanmıştır.