Acil MüdahaleAcil Müdahale

Burada Aktion Deutschland Hilft organizasyonunun ortak yardım faaliyetlerinin listesini bulabilirsiniz. Bağışlarınız ile yardıma muhtaç insanlara çok büyük katkıda bulunabilirsiniz. Teşekkür ederiz!